Ehitusfüüsika

Mis on hingav konstruktsioon?

Hingava konstruktsiooni all mõistetakse konstruktsiooni, millesse võib kanduda difusiooni kaudu veeauru, mis omakorda seotakse hügroskoopses materjalis või mis vabaneb sellest ning liigub tagasi oma algsesse keskkonda. Hügroskoopsed materjalid on näiteks puit ja puidupõhiselt valmistatud plaadid ja isolatsioonimaterjalid. Ka süsinikdioksiid ja muud gaasid saavad liikuda difusiooni teel hingavasse konstruktsiooni ja läbi selle (vt osa allpool).

Hingavatel konstruktsioonidel on suur niiskusmahutavus, mis toimib hästi siseõhus tekkiva niiskuskoormuse ühtlustajana tasandades selle ajalist kõikumist.

 
Osarõhk ja difusioon

Õhk on gaaside segu, mis sisaldab lisaks hapnikule, süsinikdioksiidile ja muudele gaasidele ka gaasilist vett ehk veeauru. Gaasidel on kõigil oma rõhk ja õhurõhk on nende osarõhkude summa. Kahes eri ruumis või maja sees ja väljaspool seda on veeauru osarõhk nagu ka õhu temperatuur tihti erineva suurusega.

Veeauru osarõhk on seda suurem, mida rohkem vett õhus on ehk mida suurem on selle absoluutne niiskus.

Kui erineva rõhuga ruumide vahel on ühendus, kasvõi läbi seina, siis püüab osarõhkude erinevus nende vahel ühtlustuda, just nagu temperatuuride erinevus. Teisisõnu liigub veeaur niiskest ruumist kuivemasse, kuni erinevus on kadunud. Sellist veeauru ülekandumisviisi nimetatakse difusiooniks.

 

Hügroskoopne niiskus

Hügroskoopne niiskus on niiskus, mida poorne aine suudab õhust siduda ja õhku tagasi anda. Niiskus saavutab ümbritseva keskkonna niiskusega tasakaalu, mis juhul on ainel hügroskoopne niiskuse tasakaal.

Ehitusmaterjalide hügroskoopsus on väga erinev. Puidupõhistel materjalidel on see suur, mineraalsetel materjalidel aga väga väike. Ehitusmaterjali, näiteks soojusisolatsiooni, võimet siduda ja eraldada niiskust nimetatakse niiskusmahutavuseks ja see omab suurt tähtsust konstruktsioonide niiskustehnilise toimivuse seisukohast. Suur niiskusmahutavus ühtlustab niiskuse liikumist ja vähendab niiskuskahjustuste ohtu.
Suhteline niiskus RH (%)

Suhtelise niiskuse all mõistetakse tegeliku niiskuse ja küllastusniiskuse vahelist suhet protsentides.

 

Küllastusniiskus

Mingil temperatuuril suudab õhk siduda vaid teatud kindlas koguses veeauru. Kui õhk sisaldab maksimaalses koguses veeauru (RH 100%), siis ongi saavutatud küllastusniiskus.
Veeaur konstruktsioonides ning kastepunkt

Sise- ja välisõhus olev niiskus liigub konstruktsiooni veeauru osarõhust tingitud difusiooni või õhurõhu erinevusest tuleneva õhuvoo ehk konvektsiooni tulemusel.

Õhus gaasina liikuv vesi niisama veeks ei muutu, aga see võib kondenseeruda vedelale kujule. Kui vesi liigub läbi konstruktsioonide auruna, siis püsivad konstruktsioonid kuivad. Kui kihiline konstruktsioon on talvel ühelt poolt soe ja teiselt poolt külm, siis on konstruktsiooni sees kuskil nullpunkt, kus õhus olev veeaur kondenseerub ja muudab konstruktsiooni märjaks. Tekib nn kastepunkt.
Konvektsioon

Konstruktsioonide niiskus- ja temperatuuritehnilist toimimist mõjutavad ka hoones ja konstruktsioonides valitsev õhurõhk ja nende kõikumine. Õhurõhu kõikumist esineb seinakonstruktsiooni sees ja pööninguruumis.

Kütte-, vee- ja ventilatsiooniseadmete, korstna ja tuule mõjul tekkivast rõhkude erinevusest tulenevat õhuvoolu konstruktsioonides ja läbi nende (nt lohakalt tehtud õhutõke) kutsutakse sundkonvektsiooniks.

Püstkonstruktsioonides, näiteks seintes, mõjub õhu tiheduserinevustest tulenev vertikaalne õhuvool ehk loomulik konvektsioon. Loomulikku konvektsiooni võib esineda ka pööninguruumis.