Ekovilla konstruktsioonide juhend

Konstruktsioonide juhend sisaldab üksikasjalikke juhiseid tavalisemate Ekovillaga soojustatavate konstruktsioonide jaoks. Kataloogis selgitatakse erinevaid lae- ja põrandakonstruktsioone ning seinakonstruktsioone. Erilist tähelepanu on pööratud paigaldamise seisukohast tähtsatele kohtadele.

Konstruktsioonide kataloogis kirjeldatakse ka hoone õhupidavuse ja selle kaudu energiatõhususe seisukohast olulisi üksikasju.

Isolatsioonimaterjali paksused erinevates konstruktsiooni osades:

* Ekovilla U väärtused .

 

Konstruktsioonide juhendid:

Joonis 4 – kaldlae konstruktsiooni ettevalmistus

Joonis 5 – Madala fermlae ettevalmistus

Joonis 6 – Seina soojustamistööde ettevalmistus

Joonis 7 – Sein

Joonis 8 – aluspõrandad

Joonis 9 – pööninglagi

Joonis – 10 pööningu ja seina soojustuse ühendamine

Joonis 11 – Kaldalaed

Joonis 12 – katuse aluskatte paigaldus

Joonis 13 – puitkatuse tuulutamine

Joonis 14 – tuuletõkke kanga kasutamine

Joonis 15 – poolkorruse soojustamine

Joonis 16 – 2-korruselise puitkarkassmaja soojust

Joonis 17 – lisasoojustamine

Joonis 19-20 – isepaigaldus

Joonis 21 – moodulkorstna läbiimine

Joonis 22 – tööriistad plaatvilla paigaldamiseks

Õhutiheduspaberi paigaldus erinevates konstruktsioonisõlmedes:

Joonis 23 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

Joonis 24 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

Joonis 25 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

*  Joonis 26 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

*  Joonis 27 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

*  Joonis 28 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

* Joonis 29 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

*  Joonis 30 – õhutiheduspaberi Ekovilla X5 paigaldamine

Joonis 31 – läbiviikude joonised