EkoVilla tehniline info

KESKKONNAANALÜÜS Nr 6
TALO 90 3743
Põhineb elukaare selgitusel ISO 14040 ja ISO/DIS 14041.
Hetkel kehtiv. Uus tegemisel.
Tselluvill soojustus EKOVILLA
Ekovilla Oy
Toote kasutusala
Ehitus- ja soojustusmaterjal
Toote tehnilised väärtused
Toote tihedus
Pakendamistihedus 120 kg/m3, paigaldustihedus 30 kg/m3
Toote koostis
Paberkiud, boorhape ja booraks
Kasutusaeg
Eeldatav kasutusaeg on 100 aastat. Kasutusaeg on antud eeldusel, et toode on paigaldatud ja kasutatud kooskõlas paigaldus- ja kasutusjuhistele.
Vastavustunnistus nr. 58/6121/96, nr 146/6121/95 ja saksamaal Z-23, 1.1-224
ENERGIA JA TOORAINED
Mittetaastuv energia 3,7  MJ/kg
Taastuv energia 18,0  MJ/kg
Mittetaastuv tooraine 0,19  kg/kg
Taastuv tooraine 0,81  kg/kg
KESKKONNASAASTE
Ilmastiku soojenemine 260  g/kg
Tootes salvestunud CO2 1484  g/kg
Hapnemine 3,0  g/kg
Oksüdantide moodustumine 0,046  g/kg
Siseõhu saastamine
M1 M2 M3 vast. täitejuhendile
Siseõhu saastamist ei ole mõõdetud
ei ole märgitud
TAASKASUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS
Toote taaskasutus
Võidakse kasutada uuesti soojustusmaterjalina, kompostina või toormena paberi valmistamisel.
Toote põletamisel vabanev energia
17,0 MJ/kg
ANDMETE ISELOOMUSTUS
Selgitus põhineb Ekovilla Oy poolt antud materjali- ja energiakogustele, mis hõlmavad põhitoorainet ja abiainet. Selgitus katab toote kõik elukaare tsüklid. Arvutustesse on kaasatud tooraine hankimis ja transpordikulud, valmistuskulud, pakkematerjalid ja kulud valmistoote transpordil. Transport on arvutatud Soome keskmise järgi. Keskkonnakoormuse arvutamisel ei ole kohandatud vanapaberi koormust. Abiainete nagu boorhappe ja booraksi valmistamine põhineb raamatul (Backgrounds for EU label). Arvutustesse on lisatud Ekovilla Oy soojustus ja valgustuskulud. Ekovilla Oy ostab elektrit Vattenfallilt, kes müüb Ekovilla Oy:le “rohelist elektrit”, mis siinkohal on tavapärane elekter.
SELGITUSE KOOSTAJA
VTT Rakennustekniikka, Sirje Vares
ALLIKAD
Backgrounds for EU label. “Insulation products based on cellulosa”.
Fossdal, S., 1995: “Energi- og miljöregnskap for bygg”.
Ekovilla Oy
Katajaharjunkatu 8
45720 Kuusankoski
Rakennustietosäätiö
Runeberginkatu 5,
PL 1004, 00101 Helsinki
Puh. (09) 549 5570, fax (09) 5495 5320
www.rts.fi,
post: rts@rts.fi