Keskkonnasõbralik

Soome mets, selle kasvamine ja puidust valmistatud tooted on Soome suurim süsiniku siduv valdkond. Puud vajavad kasvamiseks süsinikdioksiidi ja seovad seda kasvamise ajal. Kasu on seda suurem, mida rohkem me puitu ja puidutooteid näiteks ehituses kasutame. Kuna puit hoiab salvestatud süsiniku endas kogu kasutusaja jooksul, siis teeb iga enda majja puittooteid valiv ehitaja sellega ka olulise keskkonnaalase heateo. Puidu osakaalu saab oma kodus loomulikul moel suurendada valides ka soojusisolatsiooniks puidukiust valmistatud Ekovilla kogu majale.

Kliimamuutuse vältimise kõige tõhusam viis on kasvuhoonegaaside õhkupaiskamise vähendamine. Süsiniku jalajälje mõõdik näitab, kui palju igaüks meist oma tegevusega kasvuhoonegaase tekitab ja selle kaudu kliimamuutust põhjustab. Oluline osa süsinikdioksiidi saastest tekib elamise ja kütmise tagajärjel, mistõttu on tõhusaks saaste vähendamise viisiks hoonete energiatõhususe tõstmine. Suur osa kütteenergiast kaob endiselt seinte ja lae kaudu, mistõttu tuleb maja soojustamisele pöörata suurt tähelepanu. Tihe Ekovilla isolatsioon vähendab tõhusalt küttekulusid ja selle kaudu ka süsiniku jalajälge.
Ökoloogiline tootmisprotsess ja materjal

Ekovilla valmistatakse loodussäästvalt puidukiust. Keskkonnauuringute tulemused näitavad, et Ekovilla tootmisprotsess nõuab väga vähe energiat. Ekovilla isolatsioon seob puidukius oleva süsiniku kogu kasutusajaks endasse vähendades sellega elamisest põhjustatavat süsiniku saastet.

Kui hoone lammutatakse ja Ekovilla isolatsioon eemaldatakse, siis saab toodet taaskasutada uuesti soojustusmaterjalina või segatult maad parandava vahendina.

Ehitamise, elamise ja kütmise tagajärjel tekib süsinikdioksiidi saastet, mille kogust saab ehitaja oma valikute teel mõjutada. Juba ainuüksi Ekovilla isolatsioonimaterjali valimisega saab ehitaja tekkivat saastet oluliselt vähendada. Nimelt mängivad ehitustoodete valmistamisel tekkinud saastekogused varasemast suuremat rolli hoonete kogu saastehulga arvestamisel, sest elamisajal tekkiv saastekogus väheneb konstruktsioonide energiatõhususe paranemisel.