Soe ja vastupidav

Konstruktsiooni kirjeldus

Talvise aja temperatuurierinevustest tulenev niiskussurve on suurem seespool, mistõttu toimub niiskusvoog seest väljapoole. Suvel on omakorda välisõhk soojem, mistõttu niiskusvoog on suunatud väljast sissepoole. Passiiv- ja nullenergiakonstruktsioonidele üleminek põhjustab hoonetes suvisel ajal jahutamisvajadust tõstes niiskuse kondenseerumise ohtu kilematerjalil. Lisaks edastavad konvektsioonivood koos võimaliku õhulekkega konstruktsiooni sattunud niiskust tõstes ohtu paksemates konstruktsioonides.

Varem arvati, et konstruktsioonidel peab niiskuse eest kaitseks olema väga tihe seespoolne aurutõke. Selle kohta toimus avalik ja tuline diskussioon, kus poolehoidjaid jagus nii ühele kui teisele poole. Aurutõke ja selle vajalikkus avastati 1960. aastatel, kui hakati kasutama isolatsioonimaterjale, millel ei olnud enam vajalikku niiskusmahutavust. Difusioonitiheda aurutõkkekile vajalikkust tõendati erinevate arvutusprogrammide alusel, mis ei arvestanud isolatsioonimaterjali niiskusmahutavust. Diskussiooni käigus aeti paratamatult segi ka mõisted hingav konstruktsioon ning hõre, tuuletõmbusega konstruktsioon.

Kuna niiskuse kogunemine konstruktsioonidesse on füüsikaline nähtus ja seda on võimatu täielikult vältida, tuleb konstruktsioonid teha nii, et need võimaldaks kogunenud üleliigsel niiskusel väljuda nii sisse- kui ka väljapoole. Seepärast on üha rohkem hakatud pöörama tähelepanu tõsiasjale, et konstruktsioonid peavad saama kuivada mõlemas suunas.
Ohutult toimivad konstruktsioonid Ekovilla abil

Ökoloogilisusele, mugavale käsitsemisele ja heale soojusisoleerivusele lisaks saab Ekovilla abil luua ka hästi hingavaid konstruktsioone. Konstruktsiooni hingavus tähendab tegelikkuses selle kuivamisomadusi. Ekovillal on juba üle kolmekümne aasta pikkused kogemused mõlemas suunas kuivavate konstruktsioonide turvalise toimivuse suhtes.

Kuivamisvõimelise konstruktsiooni saab, kui kogu konstruktsioon teha hügroskoopsetest, niiskust siduvatest ja eraldavatest puitmaterjalidest. Selline konstruktsioon saavutab alati kogu paksuses niiskustasakaalu. Konstruktsiooni võimalikult sattunud üleliigne veeauru väljutatakse ilma jälgi jätmata. Selline omadus vähendab niiskusprobleemide ohtu ka siis, kui isolatsioonikihi paksust suurendada. Hingavus on hea omadus ka juhul, kui hoonet suvise kuumaga jahutatakse, mis juhul liigub veeaur vastupidi väljast sissepoole.

Puidupõhistel hingavatel isolatsioonimaterjalidel on aastasadade pikkune traditsioon ja head kogemused vastupidavuse suhtes. Tänapäevased hingavad konstruktsioonid on soojad ja annavad hea elamismugavuse.

Ekovilla soojustusvõime on väga hea. See põhineb puidukiududest moodustuval konstruktsioonil, mis hoiab hästi enda sees õhku ja vähendab tõhusalt õhu läbilaskvust. Puitkiust isolatsioonimaterjal ühtlustab konstruktsioonides olevat niiskust.

Hingavate konstruktsioonide abil ehitatud majade tiheduse mõõtmiste alusel on tõendatud, et Ekovilla X5 õhutõkkepaberiga saavutatakse kilega võrreldav õhutihedus, kuid konstruktsioon on kuivamisvõimeline mõlemas suunas. Ekovilla isolatsioonitooted on turvalised, neil on CE-tähis ning parim saasteklass M1 tõendab, et isolatsioonimaterjalist ei kandu siseõhku kahjulikku saastet.