Teenused

Nõuded sujuvaks paigalduseks

ET TÖÖ SUJUKS, VALMISTA PALUN PAIGALDUSKOHT ENNE PAIGALDUSTÖÖ ALGUST KORRALIKULT ETTE.

Lepi paigaldajaga kokku täpne paigalduspäev ja kellaaeg.

Objektil on vajalik vähemalt 1x25A vool või 3x10A tööstusvool.

Paigaldustoru pikkus on ca 50 meetrit. Paigaldusauto peaks pääsema objektile piisavalt lähedale, et toru ots ulatuks paigalduskohani.

Jälgi, kas konstruktsioon vastab nõuetele. Abi saad peatükist “Ekovilla konstruktsioonide juhendid”.

Pööningu soojustamine:*

* Enne pööningu vahelae soojustamist peavad olema valmis ventilatsiooni läbiviigud ja korstna ümbrus.

* Kui pööningul on tugev tuuletõmbus, tuleb see takistada tuuletõkkeplaadi või tuulesuunajatega.

* Tuuletõkkeplaat peab olema vähemalt 100 mm soojuskihist kõrgemal.

Soojustatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning lume- ja jäävabad.

Seinte soojustamine:

* Seinte edukaks soojustamiseks talvel peab sisetemperatuur olema vähemalt +5° C ja välistemperatuur mitte alla – 15° C.

*  Põrand peab olema seinast 2 m ulatuses puhas.

* Seina sisse jäävad elektri ja muud ühendused peavad olema tehtud.

* Ukse- ja aknaavad on villapaigalduse koha kõrval kinni kaetud.

* Kui seina kõrgus on rohkem kui 2,5 m on vajalikud tellingud.

Paigaldaja saabudes:

* Töö täpsustamiseks on vajalik tellija või  tellija esindaja kohalolek

* Ootamise, koristamise ja muude ülemääraste tööde tunnihind on 100 €/h üks paigaldaja.